دستورالعمل مبارزه با کرم خراط

دستورالعمل مبارزه با کرم خراط1-آبیاری مناسب :
کمبود آب و ایجاد تنش های آبی حتی برای یک دوره آبیاری در ماههای گرم سال ، مهمترین عامل در جلب این آفت می باشد. بنابر این دادن آب به خاک در دوره های مشخص و لازم اولین شرط در پیشگیری و کنترل است .

2-کمبود مواد غذایی خاک :
حشرات چوبخوار قادرند درختان ضعیف را از فواصل دور تشخیص داده و به ضعف آنها پی ببرند بنابراین درختان ضعیف را می بایست طبق توصیه های کارشناسان آب و خاک منطقه با کودهای دامی و شیمیائی تقویت کرد.

3-هرس شاخه های با آلودگی بسیار بالا :
در مناطق آلوده عمده ی شاخه ها و سرشاخه ها مخصوصا در اول فصل آلوده به لاروهای این آفت می باشند اگر هرس را روی تمامی این شاخه ها ی آلوده انجام دهیم درخت به یک رشد رویشی که دارای شاخه های نورسته و جوان و آبدار می باشد روی آورده و بهترین و مطلوبترین اندامها جهت تخمریزی و نفوذ لاروهای سن اول می باشند بنابراین بهتر است که هرس را روی شاخه های با آلودگی بسیار بالا و خشک متمرکز نموده و از هرس تمامی شاخه ها در یک درخت پرهیز نماییم .ضمنا شاخه های هرس شده در بیرون باغ سوزانده شود.

4-پوشاندن مدخل دالانهای فعال لاروی :
این دالانها با ترشح شیرابه و همچنین تجمع و ریزش فضولات نارنجی رنگ لاروی از مدخل آنها مشخص می باشد.
برای پوشاندن این دالانها می توان از سم دورسبان به میزان 1 درصد همراه با خمیر پایه مثل مل نقاشی استفاده نمود و بهتر است با نیم درصد سریش جهت چسبندگی بهتر مخلوط شود . همچنین می توان سم دورسبان به میزان 1 درصد را با کمک سرنگ داخل سوراخها تزریق کرو و سوراخها را با کمک گل یا گچ مسدود کرد .

5-استفاده از تله فرمونی :
ازاین تله به صورت زیر می توان استفاده کرد :
استفاده از روش شکار انبوه : در این روش به ازای هر هکتار 10 عدد تله دلتا محتوی فرمون پروانه زنبور مانند کار گذاشته می شود . بهتر است نله ها سبز رنگ باشند ودر درختان با ارتفاع بالای 6 متر در زیر محدوده کانوپی درخت گذاشته شود .

6-سمپاشی :
تجربه نشان داده است که به دلیل طولانی بودن دوره خروج ، تخمریزی و نفوذ لاروها و همچنین فعالیت این لاروها در داخل بافت میزبان سمپاشی نه تنها فایده ای نداشته بلکه با ازبین بردن دشمنان طبیعی آفت باعث افزایش آفت نیز می شود.

/ 0 نظر / 14 بازدید